.@miranda023 will arrive in Nanjing airport on Monday, 11:00 CST.

— FC JIANGSU Forever (@FCJiangsu) July 27, 2019